All-cause mortaliteit is het laagst bij een dieet met 50-55 En% koolhydraten (Riesgo de mortalidad por todas las causas es más bajo con 50-55 En% carbohidratos)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 8 cohort studies met in totaal 432179 deelnemers, waarvan  40181 mensen die tijdens de studie doodgingen, dat een U-vormige relatie tussen het eten van koolhydraten en de kans op doodgaan aan alle oorzaken (all-cause mortaliteit) bestond, met een minimale risico bij 50 tot 55 En% koolhydraten.

Lees hier meer over:
All-cause mortaliteit is het laagst bij een dieet met 50-55 En% koolhydraten

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van cohort of patënt-controle studies geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen of niet?”.

English:
The investigators found in a review article of 8 cohort studies with a total of 432,179 participants, of which 40,181 deaths, that both high (>70 En%) and low percentages of carbohydrate diets (<40 En%) are associated with increased all-cause mortality, with minimal risk observed at 50-55 En% carbohydrate intake.

Read more right here:
All-cause mortality risk is lowest with a diet with 50-55 En% carbohydrates

A review article (a collection of scientific studies on a specific topic) of cohort studies or case-control studies will answer the following question:
"Should I change my diet?".

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 8 estudios de cohorte con un total de 432,179 participantes, de los cuales 40,181 muertes, que tanto bajo consumo de carbohidratos (<40 En%) como alto consumo de carbohidratos (>70 En%) se asocian con un aumento de la mortalidad por todas las causas, con un riesgo mínimo por 50-55% En% carbohidratos.

Leer más aquí:
Riesgo de mortalidad por todas las causas es más bajo con 50-55 En% carbohidratos

Un artículo de revisión (una colección de estudios científicos sobre un tema específico) de estudios de cohorte o estudios de casos y controles contestará la pregunta siguiente:
"¿Tengo que cambiar mi dieta?".