Dagelijks 100 μg foliumzuur via voeding verlaagt slokdarmkanker (1 μg/day dietary B12 intake increases esophageal cancer)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 24 patiënt-controle studies en 2 cohort studies met in totaal 6404 mensen met slokdarmkanker onder 510954 deelnemers, dat 100 μg foliumzuur per dag via voeding of 1 mg vitamine B6 per dag via voeding, de kans op het krijgen van slokdarmkanker verlaagde.

Lees hier meer over:
Dagelijks 100 μg foliumzuur via voeding verlaagt slokdarmkanker

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van cohort of patënt-controle studies geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen of niet?”.

English:
The investigators found in a review article of 24 patient-control studies and 2 cohort studies with a total of 510,954 participants and 6,404 esophageal cancer cases, that both dietary vitamin B6 intake (at least 1 mg/day) and dietary folate intake (at least 100 μg/day) are inversely correlated with esophageal cancer risk, whereas dietary vitamin B12 intake (at least 1 μg/day) increases esophageal cancer risk.

Read more right here:
1 μg/day dietary B12 intake increases esophageal cancer

A review article (a collection of scientific studies on a specific topic) of cohort studies or case-control studies will answer the following question:
"Should I change my diet?".

Spanish:
Los investigadores encontaron en un artículo de revisión de 24 estudios de casos y controles y 2 estudios de cohorte con un total de 510,954 participantes y 6,404 casos de cáncer de esófago, que tanto la ingesta dietética de vitamina B6 como la ingesta dietética de folato reducen el riesgo de cáncer de esófago, mientras que la ingesta dietética de vitamina B12 aumenta el riesgo de cáncer de esófago.

Leer más aquí:
1 mg/día vitamina B6 en la dieta reduce el riesgo de cáncer de esófago con un 16%