Dagelijks 320-1500 mg magnesiumsupplementen verlaagt CRP-gehalte (320 to 1500 mg/day magnesium supplementation decreases CRP levels)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 8 RCT’s met in totaal 349 deelnemers, dat het slikken van 320-1500 mg magnesiumsupplementen per dag het serum CRP-gehalte, met name bij een baseline serum CRP-gehalte ≥ 2 mg/dL verlaagde.

Lees hier meer over:
Dagelijks 320-1500 mg magnesiumsupplementen verlaagt CRP-gehalte

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van RCT's geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Is het zinvol om voedingssupplementen te slikken?”. Ja bij een positieve conclusie en nee bij een negatieve conclusie.

English:
The investigators found in a review article of 8 RCTs with 349 participants, that 320 to 1500 mg/day magnesium supplementation decreases serum CRP levels, especially with the baseline values ≥ 2 mg/dL.

Read more right here:
320 to 1500 mg/day magnesium supplementation decreases CRP levels

A review article (a collection of scientific studies on a specific topic) of randomized, placebo-controlled double blind clinical trials (RCTs) will answer the following question:
"Do taking dietary supplements make sense?" Yes for a positive conclusion and no for a negative conclusion.

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 8 ensayos doble-ciegos, aleatorizados, placebo controlados con 349 participantes, que la suplementación de magnesio de 320 a 1500 mg/día disminuye los niveles séricos de proteína C-reactiva, especialmente en los sujetos con una proteína C-reactiva basal de ≥ 2 mg/dL.

Leer más aquí:
320 a 1500 mg/día de magnesio disminuye proteína C-reactiva

Un artículo de revisión (una colección de estudios científicos sobre un tema específico) de ensayos doble-ciegos, aleatorizados, placebo controlados (review of RCTs en inglés) contestará a la siguiente pregunta:
"¿Tengo que tomar suplementos dietéticos?" Sí para una conclusión positiva y no para una conclusión negativa.