Roodvlees, zeevruchten, fructose en alcohol verhogen jicht (Dairy products, high purine vegetables, soy foods and coffee decrease gout)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 10 prospectieve cohort studies en 9 cross-sectionele studies, dat het eten van roodvlees, zeevruchten, alcohol of fructose het risico op het krijgen van hyperuricemie en jicht verhoogde terwijl het eten van zuivelproducten of sojaproducten het risico op het krijgen van hyperuricemie en jicht juist verlaagde.

Lees hier meer over:
Roodvlees, zeevruchten, fructose en alcohol verhogen jicht

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van cohort of patënt-controle studies geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen of niet?”.

English:
The investigators found in a review article of 10 prospective cohort studies and 9 cross-sectional studies, that the risk of hyperuricemia and gout is positively correlated with the dietary intake of red meat, seafoods, alcohol or fructose and negatively with dairy products or soy foods.

Read more right here:
Dairy products, high purine vegetables, soy foods and coffee decrease gout

A review article (a collection of scientific studies on a specific topic) of cohort studies or case-control studies will answer the following question:
"Should I change my diet?".

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 10 estudios prospectivos de cohorte y 9 estudios transversales, que el riesgo de hiperuricemia y gota está correlacionado positivamente con la ingesta dietética de carnes rojas, pescados y mariscos, alcohol o fructosa y negativamente con productos lácteos o alimentos de soya.

Leer más aquí:
Café aumenta el riesgo de hiperuricemia en mujeres

Un artículo de revisión (una colección de estudios científicos sobre un tema específico) de estudios de cohorte o estudios de casos y controles contestará la pregunta siguiente:
"¿Tengo que cambiar mi dieta?".