Veel antioxidanten via voeding verlagen doodgaan aan alle oorzaken (A diet with high antioxidant properties reduces all-cause mortality risk)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 41 prospectieve observationele studies met in totaal 507251 deelnemers, waarvan 73965 mensen die doodgingen aan alle oorzaken, dat zowel een hoog antioxidantengehalte in het bloed als een hoge antioxidanteninname via voeding, de kans op doodgaan aan alle oorzaken verlaagden.

Lees hier meer over:
Veel antioxidanten via voeding verlagen doodgaan aan alle oorzaken

English:
The investigators found in a review article of 41 prospective observational studies with a total of 507,251 participants and 73,965 cases of all-cause mortality, that a diet with high antioxidant properties reduces the risk of all-cause mortality.

Read more right here:
A diet with high antioxidant properties reduces all-cause mortality risk

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 41 estudios observacionales prospectivos con un total de 507,251 participantes y 73,965 casos de mortalidad por todas las causas, que una dieta con altas propiedades antioxidantes reduce el riesgo de mortalidad por todas las causas.

Leer más aquí:
Una dieta con muchos antioxidantes reduce el riesgo de mortalidad por todas las causas