Vitamine E via voeding verlaagt een beroerte (High dietary vitamin E intake reduces risk of stroke)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 9 prospectieve cohort studies met 3284 mensen met een beroerte onder 220371 deelnemers, dat het eten van veel vitamine E (een hoge vitamine E-inname via voeding) de kans op het krijgen van een beroerte verlaagde.

Lees hier meer over:
Vitamine E via voeding verlaagt een beroerte

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van cohort of patënt-controle studies geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen of niet?”.

English:
The investigators found in a review article of 9 prospective cohort studies involving 3,284 cases of stroke among 220,371 participants, that a higher dietary vitamin E intake is associated with a lower stroke risk.

Read more right here:
High dietary vitamin E intake reduces risk of stroke

A review article (a collection of scientific studies on a specific topic) of cohort studies or case-control studies will answer the following question:
"Should I change my diet?".

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 9 estudios prospectivos de cohorte con 3,284 casos de accidente cerebrovascular entre 220,371 participantes, que el alto consumo de vitamina E en la dieta se asocia con un menor riesgo de accidente cerebrovascular.

Leer más aquí:
Vitamina E en la dieta reduce accidente cerebrovascular

Un artículo de revisión (una colección de estudios científicos sobre un tema específico) de estudios de cohorte o estudios de casos y controles contestará la pregunta siguiente:
"¿Tengo que cambiar mi dieta?".