Een hoge consumptie van groenten verlaagt dementie bij ouderen

 

Onderzoeksvraag:
Verbetert het eten van groenten en fruit en het cognitief vermogen?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 9 cohort studies met 44004 deelnemers. De cohort studies kenden allemaal een follow-up (duur van de studie) van minstens 6 maanden.

Resultaten en conclusies:
5 van de 9 cohort studies vonden dat een hoge consumptie van groenten maar niet van fruit het risico op dementie en de achteruitgang van het geheugen verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van veel groenten het risico op dementie en de achteruitgang van het geheugen bij ouderen verlaagde.  

Oorspronkelijke titel:
Fruit, vegetables and prevention of cognitive decline or dementia: A systematic review of cohort studies by Loef M and Walach H.

Link:
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12603-012-0097-x

Extra informatie van El Mondo:
De Gezondheidsraad adviseert 200-300 gram groenten per dag.