Een hoge GI-voeding verhoogt de kans op hart- en vaatziekten bij vrouwen met overgewicht


Onderzoeksvraag:
Een hoog glycemisch dieet (GI-dieet) kan de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten verhogen maar of het risico per geslacht of adipositas verschilt, is niet overtuigend. Het doel van dit overzichtsartikel was daarom om de associaties tussen een glycemische lading (GL)- en glycemische index (GI)-dieet en het risico op coronaire hartziekte te bepalen.

Verhoogt een hoge GI-voeding de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten en is het gevonden risico bij vrouwen en mannen hetzelfde?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 8 prospectieve cohort studies met 220050 deelnemers en 4826 patiënten met hart- en vaatziekte. De leeftijd varieerde tussen 38-79 jaar en de interventieduur varieerde tussen 6-25 jaar. Er was geen indicatie van publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De meta-analyse liet een gepoolde relatieve risico van de GL-voeding voor mannen van 1.08 [95% BI = 0.92-1.27] zien. Anders gezegd, mannen die een hoge GL-voeding aten, liepen niet-significant 8% meer kans op het krijgen van hart- en vaatziekten dan mannen die niet een hoge GL-voeding aten. Niet-significant wil zeggen geen verband.

De meta-analyse liet een gepoolde relatieve risico van de GL-voeding voor vrouwen van 1.69 [95% BI = 1.32-2.16] zien. Anders gezegd, vrouwen die een hoge GL-voeding aten, liepen significant 69% meer kans op het krijgen van hart- en vaatziekten dan vrouwen die niet een hoge GL-voeding aten. Significant wil zeggen, het kan met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat de stijging van 69% werkelijk toe te schrijven was aan het eten van een hoge GL-voeding.

De meta-analyse liet een gepoolde relatieve risico van de GL-voeding voor mannen en vrouwen samen van 1.36 [95% BI = 1.13-1.63] zien. Deze gepoolde relatieve risico was significant want het relatieve risico van 1 zat niet in de 95% BI van 1.13-1.63.

De meta-analyse liet een gepoolde relatieve risico van de GI-voeding voor mannen van 0.99 [95% BI = 0.84-1.16] zien.

De meta-analyse liet een gepoolde relatieve risico van de GI-voeding voor vrouwen van 1.26 [95% BI = 1.12-1.43] zien.

De meta-analyse liet een gepoolde relatieve risico van de GI-voeding voor mannen en vrouwen samen van 1.13 [95% BI = 1.00-1.28] zien.

Beperkt bewijs suggereerde een verhoogde associatie met overgewicht en obesitas.

De onderzoekers concludeerden dat een hoge GL-voeding en een hoge GI-voeding de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten bij vrouwen verhoogden, maar niet bij mannen en dit verhoogde risico was meer uitgesproken bij overgewicht.

Oorspronkelijke titel:
Meta-Analysis of Dietary Glycemic Load and Glycemic Index in Relation to Risk of Coronary Heart Disease by Jia-Yi D, Yong-Hong Z, […], Li-Qiang Q.

Link:
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0002-9149/PIIS0002914912006017.pdf

Extra informatie van El Mondo:
Een hoge GI-voeding is een voeding met een GI-getal van 70 of hoger.