Een hoog DHA-bloedwaarde verlaagt de bloeddruk

De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 8 prospectieve cohort studies met in totaal 56204 deelnemers waarvan 20497 mensen met een verhoogde bloeddruk, dat een hoge PUFA- en DHA-bloedwaarde de bloeddruk verlaagden. Echter de bloeddruk werd niet verlaagd door het eten van veel PUFA of DHA.

Lees hier meer over:
Een hoog DHA-bloedwaarde verlaagt de bloeddruk