Een hoog lichamelijk activiteitsniveau verlaagt mogelijk astma


Onderzoeksvraag:
Verlaagt lichamelijke activiteit de kans op het krijgen van astma?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 39 studies (5 longitudinale cohort studies (follow-up duur van 5-10 jaar) met 85117 deelnemers en 34 cross-sectionele studies met 661222 deelnemers). 79% van de studies was van hoge kwaliteit.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in 5 longitudinale studies dat een hoog lichamelijk activiteitsniveau een niet-significante 12% lage astma-incidentie gaf [OR = 0.88, 95% BI = 0.77-1.01, I2 = 45%]. Niet- significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden in 4 prospectieve cohort studies van hoge kwaliteit dat een hoog lichamelijk activiteitsniveau een significante 13% lage astma-incidentie gaf [OR = 0.87, 95% BI = 0.77-0.99]. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

Het was niet mogelijk om in de cross-sectionele studies een meta-analyse uit te voeren wegens een hoge heterogeniteit.

De onderzoekers concludeerden dat een hoog lichamelijke acitiviteitsniveau de kans op het krijgen van astma mogelijk verlaagde. Mogelijk omdat er sprake was van een hoge heterogenitieit tussen de studies.

Oorspronkelijke titel:
Physical Activity and Asthma: A Systematic Review and Meta-Analysis by Eijkemans M, Mommers M, […], Prins MH.

Link:
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0050775

Extra informatie van El Mondo:
Wanneer er sprake is van een hoge heterogeniteit tussen de studies, moet de conclusie met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden want een appel-peer vergelijking is hiermee niet uitgesloten.

Lees hier meer over heterogeniteit, meta-analyse, studieopzet en significantie.