Eieren

Wetenschappelijke studies over eieren:
De overzichtsartikelen (meta-analyses) van gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde dubbelblinde humane studies (RCT’s) geven antwoord op de volgende vraag:
“Is het slikken van voedingssupplementen zinvol?”. Ja bij een positieve conclusie en nee bij een negatieve conclusie.

De overzichtsartikelen (meta-analyses) van cohort studies of van patiënt-controle studies geven antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen?”.

  1. Suikergezoete frisdrank, eieren en rood- en bewerkt vlees verhogen hart- en vaatzieken
  2. Eieren en gevogelte verhogen niet non-Hodgkin lymfoom
  3. Minimaal 3 eieren per week verhoogt suikerziekte type 2 onder Amerikanen
  4. 2-5 eieren per week verhoogt borstkanker
  5. Dagelijks 1 ei verhoogt hartfalen