IJzerverrijking verlaagt de kans op het krijgen van een ijzertekort


Onderzoeksvraag:
Het nut van het toevoegen van ijzer aan levensmiddelen (ook wel ijzerverrijking genoemd) om het ijzertekort, de bloedarmoede en de biologische uitkomsten te verbeteren is niet eenduidig ​​bewezen. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verbetert ijzerverrijking van levensmiddelen de biologische indicatoren van ijzer in het lichaam?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 60 RCT’s. Er werd een significante heterogeniteit waargenomen voor de meeste van de geëvalueerde resultaten.

Resultaten en conclusies:
De meta-analyse toonde aan dat ijzerverrijking van voedingsmiddelen in een significante stijging van de hemoglobineconcentratie (0.42 g/dL, 95% BI = 0.28-0.56, p<0.001) en van de serum ferritineconcentratie [1.36 µg/L, 95% BI = 1.23-1.52, p<0.001) resulteerde. Significant wil zeggen, er kan met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat ijzerverrijking van voedingsmiddelen de hemoglobineconcentratie werkelijk met 0.42 g/dL deed toenemen.

De meta-analyse toonde aan dat ijzerverrijking van voedingsmiddelen tot een verlaagde risico op het krijgen van bloedarmoede (RR = 0.59, 95% BI = 0.48-0.71, p<0.001) en ijzertekort (RR = 0.48, 95% BI = 0.38-0.62, p<0.001) leidde.
RR = 0.59 wil zeggen, ijzerverrijking van voedingsmiddelen verlaagde het risico op het krijgen van bloedarmoede significant met 41%.

De meta-analyse toonde aan dat ijzerverrijking van voedingsmiddelen een verbetering van de andere indicatoren van ijzer liet zien en het had geen effect op de serum zinkconcentraties, infecties, lichamelijke groei en mentale en motorische ontwikkeling.

De onderzoekers concludeerden dat de consumptie van ijzerverrijkte voedingsmiddelen in een verbetering van de hemoglobineconcentratie en de serum ferritineconcentratie resulteerde en tot een verminderd risico op het krijgen van bloedarmoede en ijzertekort leidde.

Oorspronkelijke titel:
Effect of iron-fortified foods on hematologic and biological outcomes: systematic review of randomized controlled trials by Gera T, Sachdev HS and BoyE.

Link:
http://ajcn.nutrition.org/content/96/2/309.short

Extra informatie van El Mondo:
Het toevoegen van ijzer aan levensmiddelen is een goedkope manier om het ijzertekort in ontwikkelingslanden aan te pakken. IJzertekort is een groot probleem in ontwikkelingslanden omdat enerzijds weinig tot geen vlees wordt gegeten en anderzijds wegens een slechte gezondheidszorg.  

Lees meer over ijzer in de presentatie ijzer.