Kruisbloemige groenten verlagen dikke darmkanker


Onderzoeksvraag:
Epidemiologische studies tonen een inconsistent verband tussen het eten van kruisbloemige groenten en het risico op het krijgen van colorectale kanker (dikke darmkanker). Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verlaagt het eten van kruisbloemige groenten de kans op het krijgen van dikke darmkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 24 patiënt-controle studies en 11 prospectieve cohort studies.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in een gepoolde analyse van 35 studies dat het eten van kruisbloemige groenten de kans op het krijgen van dikke darmkanker significant met 18% [RR = 0.82, 95% BI = 0.75-0.90] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.
In de subgroep-analyse (om extra informatie te krijgen) vonden de onderzoekers gelijkwaardige resultaten voor het eten van kool en broccoli.

In de subgroep-analyse vonden de onderzoekers ook gelijkwaardige resultaten voor patiënt-controle studies, terwijl de prospectieve cohort studies een borderline statistische significantie lieten zien.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van kruisvormige groenten, met name kool en broccoli de kans op het krijgen van dikke darmkanker verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Cruciferous vegetables intake and the risk of colorectal cancer: a meta-analysis of observational studies by Wu QJ, Yang Y, […], Xiang YB.

Link:
http://annonc.oxfordjournals.org/content/early/2012/12/03/annonc.mds601.short

Extra informatie van El Mondo:
Een overzichtsartikel (een verzameling van afzonderlijke wetenschappelijke studies met als doel om een duidelijk antwoord te krijgen) van patiënt-controle studies of prospectieve cohort studies geeft antwoord op de volgende vraag:
Moet ik mijn voedingspatroon aanpassen?”