Homocysteïne

 • Homocysteïne is een niet-essentieel zwavelhoudend aminozuur. De naam is gebaseerd op het feit dat het een homoloog is van cysteïne. Een niet-essentieel aminozuur wil zeggen, dat het lichaam het desbetreffende aminozuur zelf kan produceren.
  Aminozuren zijn bouwstenen van eiwitten.
 • Homocysteïne ontstaat bij de stofwisseling van eiwitten door het essentiële aminozuur methionine.
 • Homocysteïne is door de WHO bestempeld als een risicofactor voor hart- en vaatziekten.
 • Homocysteïne maakt hart- en endotheelcellen gevoeliger voor ontstekingsmediatoren en kan direct celdood veroorzaken.
 • Een verhoogd homocysteïnegehalte kan ontstaan door genetische afwijkingen, maar ook door een tekort aan foliumzuur, vitamine B6 en/of B12.
 • Minimaal 200 microgram (mcg) foliumzuur is per dag nodig om een hoog homocysteïnegehalte te voorkomen.
 • Homocysteïne kan gemeten worden in bloed en urine. In bloed is het voor ongeveer 70% gebonden aan de plasma-eiwitten.
 • Het homocysteïnegehalte kan pas bepaald worden wanneer iemand 12 uur lang niet gegeten of gedronken heeft (nuchter is).
 • Het normale homocysteïnegehalte in het bloed is ongeveer 13-14 µmol/liter voor mannen en 12-13 µmol/liter voor vrouwen.
  Een optimaal niveau ligt echter onder de 7.5. Een homocysteïnegehalte boven de 15 µmol/liter is te hoog.
 • Met het toenemen van de leeftijd neemt het “normale” homocysteïnegehalte toe: met zo'n 5 tot 10% per 10 jaar.
 • Welke factoren verhogen het homocysteïnegehalte?
  • hyperhomocysteïnemie. In ongeveer 10% van de personen bij wie een hyperhomocysteïnemie gevonden wordt, blijkt er een erfelijke oorzaak te zijn.
  • roken (roken inactiveert vitamine B12)
  • alcohol
  • een verhoogd cholesterolgehalte
  • een tekort aan vitamine B6, B12 en/of foliumzuur
  • gluten-overgevoeligheid
  • darmproblemen
  • geslacht. Mannen hebben een iets hoger homocysteïnegehalte dan vrouwen.
 • De effectiefste manier om het homocysteïnegehalte te verlagen, is via foliumzuursupplementen.
  Vitamine B12 verlaagt heel licht het homocysteïnegehalte.
 • Via foliumzuursupplementen kan het homocysteïnegehalte met gemiddeld 25% verlaagd worden.
  De effectieve dosis van foliumzuursupplementen ligt tussen 200-800 microgram per dag.
 • Het is via voeding niet mogelijk om 400 microgram (mcg of µg) foliumzuur binnen te krijgen. Dus het verlagen van het homocysteïnegehalte verloopt via voedingssupplementen.
 • Het verhoogde homocysteïnegehalte (>15 µmol/liter) kan niet verlaagd worden met vitamine B6.

Homocysteïneverlagende maaltijden (minimaal 200 microgram (mcg) foliumzuur):

Wetenschappelijke studies over het verband tussen een hoog homocysteïnegehalte en gezondheid:
De overzichtsartikelen van gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde dubbelblinde humane studies (RCT’s) geven antwoord op de volgende vraag:
“Is het slikken van voedingssupplementen zinvol?”. Ja bij een positieve conclusie en nee bij een negatieve conclusie.

De overzichtsartikelen van cohort studies of van patiënt-controle studies geven antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen?”.