Ouderen met dementie hebben baat bij een volledige voedingsdrank


Onderzoeksvraag:
Hebben ouderen met dementie baat bij het drinken van volledige voedingsdranken?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 12 RCT’s met 1076 deelnemers in de volledige voedingsdrankgroep en 748 in de controlegroep (groep zonder toediening van voedingsdranken).

De duur van de studies was gemiddeld 22.1 ± 17.5 weken.

Een volledige voedingsdrank is een drank met vitaminen, mineralen, micro- en macro-voedingsstoffen waarbij dagelijkse inname een passende en evenwichtige voeding biedt.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het drinken van volledige voedingsdranken bij ouderen met dementie het gewicht [p < 0.0001], de BMI [p < 0.0001] en de cognitie bij een follow-up duur van 6.5 ± 3.9 maanden [p = 0.002] significant verbeterde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers concludeerden dat het drinken van volledige voedingsdranken een positief effect had op de gewichtstoename en cognitie bij ouderen met dementie.

Oorspronkelijke titel:
Use of nutritional complete supplements in older adults with dementia: Systematic review and meta-analysis of clinical outcomes by Allen VJ, Methven L and Gosney MA.

Link:
http://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614%2813%2900093-9/fulltext

Extra informatie van El Mondo:
Volledige voedingsdranken worden vaak aan ouderen gegeven om ondervoeding te voorkomen, dan wel te genezen.

Ondervoeding onder ouderen kan opgespoord worden met het screeningsinstrument: SNAQ65+.