Probiotica verlagen het nuchter glucosegehalte van suikerpatiënten