Soja verlaagt longkanker onder niet-rokende vrouwen


Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van soja de kans op het krijgen van longkanker onder niet-rokende vrouwen?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 7 prospectieve cohort studies met 71550 vrouwen, waarvan 370 longkanker kregen, onder hen 340 die nooit gerookt hebben. De gemiddelde follow-up duur was 9.1 jaar.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat vergeleken met de laagste sojaconsumptie, de hoogste sojaconsumptie de kans op het krijgen van longkanker onder niet-rokende vrouwen significant met 41% [summary RR was 0.59, 95% BI = 0.49-0.71] deed afnemen.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van soja de kans op het krijgen van longkanker onder niet-rokende vrouwen verlaagde, in het bijzonder voor de agressieve tumoren.

Oorspronkelijke titel:
Soy Food Intake and Risk of Lung Cancer: Evidence From the Shanghai Women's Health Study and a Meta-Analysis by Yang G, Shu XO, […], Zheng W.

Link:
http://aje.oxfordjournals.org/content/176/10/846.short

Extra informatie van El Mondo:
Risicofactoren van longkanker onder niet-rokers zijn het passief roken, radon gas, asbest, erfelijkheid en luchtvervuiling.
Rokers die longkanker krijgen, hebben een mutatie in de genen op het chromosoom 15.